ר , ,

> 2 ר - 

2 ר () , , 2 ר -  2 ר - ,  :

2 ר , , .

2 ר -  ...